BigUpdate Quân Đoàn Chiến Liên Server

Thứ 5 ngày 12/10/2017

Chúa công thân mến!

Để tạo thêm môi trường cạnh tranh và tăng thêm trải nghiệm cho toàn thê người chơi BQT Tam Quốc Phán Xử gửi tới toàn thể người chơi phiên bản bigupdate mới bao gồm nhiều tính năng hấp dẫn

Quân Đoàn Chiến Liên Server


Điều kiện tham gia: Người chơi đã tham gia Quân Đoàn
Thời gian: 2 Tuần


Thời gian diễn ra


Thời gian chiến đấu

1. Giai đoạn chọn đối thủ

 • Khi kết thúc báo danh, hệ thống chọn 64 quân đoàn chiến lực cao nhất, theo xếp hạng cống hiến làm quân đoàn tham chiến thi đấu lần này, nếu báo danh không đủ 64 sẽ chọn tất cả quân đoàn báo danh, phân phối đều vào 8 lãnh địa, quân đoàn phân phối không có đối thủ vòng 1 sẽ trống, mặc định chiến thắng, còn cần có thể mở tăng quân đoàn robot cho đủ 64.
 • Tất cả quân đoàn xác nhận tham gia thi đấu không thể giải tán trước khi thi đấu kết thúc.
 • Mùa thi đấu bất cứ giai đoạn nào bấm nút “Quân đoàn chiến” đều đổi đến giao diện lãnh địa quân đoàn.
 • 64 quân đoàn cứ 8 qđ thành 1 bảng, phân phối ngẫu nhiên đến 8 lãnh địa.  
 • Mỗi bảng sẽ phân phối ngẫu nhiên 2V2, xác định đối thủ vòng 1 từ 64 vào vòng 32, bấm các lãnh địa có thể xem lịch đấu, thời gian khai chiến, sau khi kết thúc quân đoàn chiến mỗi bảng, thắng thua update giờ thực trong lịch thi đấu, hiển thị thông tin: Qua một hồi kịch chiến, quân đoàn xxx đánh bại quân đoàn xxx! 
 • Sau khi kết thúc 16 tiến vào vòng 8, sẽ hiển thị 8 cường trên bản đồ lãnh địa, các lãnh địa màu khác nhau, hiển thị icon quân đoàn chiếm lĩnh.
 • Ngày 8 tiến vào vòng 4 sẽ công bố phân phối thi đấu vòng sau, các quân đoàn ngẫu nhiên chọn đối thủ vòng sau từ lãnh địa bên cạnh, tổng có 3 loại phân phối, như hình hiển thị, quân đoàn màu hồng khi thi đấu 8 vào 4 có thể phân phối bất kỳ một quân đoàn trong màu lam, xanh nhạt, cam
 • Sau đó bán kết, chung kết, sau mỗi vòng kết thúc, quân đoàn thắng chiếm lãnh địa của quân đoàn thu, màu và icon đều biến thành của bên thắng

2. Giai đoạn bố trí phòng thủ

 • Giai đoạn bố phòng mỗi vòng sẽ bắt đầu nhanh, người chơi chiến lực top2 trong quân đoàn có thể cài 3 trận phòng thủ, hạng 3,4 có thể cài 2 trận phòng thủ, thành viên khác có thể cài 1 trận phòng thủ, sau khi cài trận lưu trong client, có thể bấm biến tập để sửa trận phòng thủ. 
 • Sau đó chọn trong quân đoàn chiến lần này, mỗi lính đồn trú tại kiến trúc nào, thông tin đồn trú lưu trong server, sau khi kết thúc mỗi vòng sẽ xóa hết, giai đoạn phân bố mỗi vòng quân đoàn chiến đều cần chọn lại kiến trúc đồn trú
 • Tại trạng thái chiến tranh, bấm kiến trúc phòng thủ bất kỳ sẽ hiện cửa sổ đồn trú, mỗi cột hiện icon người chơi tại kiến trúc này.
 • Bấm “Đồn trú” chọn 1 lính vào kiến trúc này, nếu kiến trúc hiện tại số người đã đâf sẽ hiện nhắc nhở số người đạt giới hạn.(Tường phòng thủ là người đá NPC, người chơi không thể vào trong đó, nút đồn trú sẽ ẩn)
 • Trong trạng thái chiến tranh, các kiến trúc phòng thủ hiển thị quân đoàn hiện tại có mấy lính đồn trú bên trong.
 • Mỗi thành viên trong quân đoàn khi rời quân đoàn, cần xóa thông tin đồn trú của người đó.  

3. Giai đoạn chuẩn bị chiến đấu

 • Giai đoạn này hai bên không thể đổi trận thủ và kiến trúc đồn trú, hai bên có thể xem trận thủ của đối phương, bàn cách tấn công.
 • Giai đoạn này khi vào giao diện quân đoàn sẽ hiện trạng thái chiến tranh, nhưng không thể đổi về trạng thái nội chính, bấm nội chính sẽ nhắc nhở không thể thao tác nội chính.
 • Trên giao diện hiện 2 icon, cột máu quân đoàn và thời gian còn lại.
 • Cột máu hiện theo số lượng đội ngũ đồn trú tại đại sảnh và trong tường phòng ngự, nếu đại sảnh chưa có người đồn trú, khi bắt đầu sẽ hiển thị là đầy máu, sau khi tường phòng ngự bị công phá, cột máu sẽ trực tiếp xóa hết.  
 • Thông tin thủ đại sảnh quân đoàn trước khi tường phòng ngự bị công phá sẽ không thể xem. Bấm sẽ nhắc nhở trước khi công phá tường phòng ngự địch sẽ không thể xem thông tin thủ đại sảnh quân đoàn.

Một số hình ảnh về tính năng Quân Đoàn Chiến