Chuỗi Sự Kiện Closed Beta

Thứ 3 ngày 12/09/2017

Chúa công thân mến!
Để đồng hành cùng chúa công trên chặng đường chinh phạt Tam Quốc, Tam Quốc Phán Xử xin gửi tới toàn thể chúa công chuỗi sự kiện Closed beta

[Sự Kiện 01] Đua TOP Lực Chiến

Thời gian: 6 ngày kể từ ngày mở server
Nội dung:  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có xếp hạng lực chiến sẽ đạt được rất nhiều phần thưởng phong phú
Phần thưởng: 

[Sự Kiện 02] Xếp Hạng Vòng Quay Tửu Quán 

Thời gian: 
Nội dung: 
Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi tham gia Tửu Quán càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng
Phần thưởng:

[Sự Kiện 03] Nạp Liên Tục

Thời gian:
Nội dung: 
Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp liên tục mỗi ngày 20.000 VND sẽ nhận được phần thưởng giá trị
Phần thưởng: