Chuỗi Sự Kiện Trung Thu

Thứ 5 ngày 29/09/2017

Chư vị chúa công thân mến!

Không khí trung thu đang tới rất gần với toàn thể người chơi. BQT Tam Quốc Phán Xử xin gửi tới toàn thể người chơi chuỗi sự kiện chào mừng Tết Trung Thu.

[Sự Kiện 01] Đăng Nhập Nhận Quà

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Phần thưởng:

[Sự Kiện 02] Đổi Quà Nhận Thưởng Lần 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi người chơi tham gia phó bản thường và phó bản tinh anh sẽ nhận được nguyên liệu đổi thưởng

Phần thưởng: