Đặc Quyền VIP

Thứ 3 ngày 29/08/2017

Chúa công thân mến!
Khi tham gia Tam Quốc Phán Xử chúa công sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khi nâng cấp VIP của mình. Mỗi Cấp VIP sẽ tương ứng với những đặc quyền khác nhau.


Điểm VIP 

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13