Hệ thống Binh Thư

Chúa công thân mến!

Một trong những trang bị vô cùng mạnh và quý hiếm trong Tam Quốc Phán Xử là hệ thông Binh Thư vô cùng đặc sắc. Binh thư là slot đồ thứ 7 có thể trang bị cho võ tướng, binh thư tổng cộng gồm 24 quyển, mỗi quyển có 1 đặc thù tác dụng riêng. Ngoài việc tăng trực tiếp cho võ tướng trang bị các chỉ số như Võ, Mẫn, Phép, binh thư còn hiệu quả đặc biệt có thể giúp võ tướng phát huy sở trưởng của mình ( kháng hiệu ứng, tăng thời gian hiệu ứng, hiệu quả đặc thù, hiệu quả vô địch... ). Binh thư cấp thấp nhất là 1 sao, cao nhất là 6 sao, 2 binh thư cùng sao cùng phẩm chất dung hợp sẽ nhận được binh thư cấp sao tiếp theo. Có thể nhận trực tiếp binh thư hoặc mảnh binh thư thông qua tính năng chiêu mộ binh thư hoặc sự kiện

Giao diện tính năng

Binh thư được chia làm 6 cấp độ với nhiều loại khác nhau