Hướng Dẫn Tân Thủ

Chúa công thân mến!

Để hướng dẫn chúa công tham gia trải nghiệm cũng như chuẩn bị tốt nhất trên con đường chinh chiến của mình trong Tam Quốc Phán Xử BQT sẽ giới thiệu các tính năng cũng như cấp độ mở tính năng để hỗ trợ chúa công

 1. Chiêu Hiền: Nơi chiêu mộ võ tướng. Sau khi vượt qua ải đầu tiên của chiến dịch chúa công sẽ mở tính năng Chiêu Hiền
 2. Hoàng Cung: Nơi ở của Phi Tần, chúa công có thể tăng hảo cảm cũng như sủng ái phi tần để hạ sinh thái tử. Sau khi vượt qua chương 2 ải 6 sẽ mở tính năng Hoàng Cung
 3. Tiệm: Nơi bán những vật phẩm cần thiết để chúa công có thể tham gia chinh chiến dễ dàng hơn. Sau khi vượt qua chương 2 ải 8 sẽ mở
 4. Quan Phẩm: Nơi thăng cấp quan phẩm của chúa công, quan phẩm càng cao càng có nhiều quyền hạn. Sau khi vượt qua chương 2 ải 9 sẽ mở
 5. Rèn và Tháp : Leo tháp để nhận được những vật phẩm rèn luyện thần binh. Thần binh phẩm chất càng cao càng có thêm nhiều sức mạnh. Sau khi vượt qua chương 3 ải 5 sẽ mở
 6. Võ đài: Nơi so tài cao thấp khẳng định sức mạnh của chúa công. Sau khi vượt qua chương 4 ải 3 sẽ mở
 7. Tửu quán: Nơi có rất nhiều vật phẩm đang đợi chúa công. Vòng quay trong tửu quán vô cùng đa dạng và hấp dẫn, Sau khi vượt qua chương 5 ải 6 sẽ mở
 8. Hợp chiến: Nơi săn boss thế giới vô cùng khốc liệt sẽ đem lại nhiều phần thưởng giá trị. Đạt cấp 22 sẽ mở
 9. Quân đoàn: Quân đoàn là nơi tụ hợp của nhiều chúa công cùng nhau xây dựng thế lực vững mạnh. Đạt cấp 25 mở
 10. Mỏ bạc: Nơi tiếp thêm Bạc cho chúa công, hãy cẩn thận để tránh bị cướp bạc trong khi khai thác. Đạt cấp 29 mở
 11. Võ trường: nơi huấn luyện tăng cấp võ tướng. Đạt cấp 38 mở