10h00 Ngày 12/10 Khai mở S14 - Tôn Kiên

Thứ 5 ngày 12/10/2017

Chúa công thân mến!
Sau sự ra mắt thành công đã có rất nhiều chúa công đã và đang ủng hộ Tam Quốc Phán Xử. Để đáp ứng lại sự tin tưởng và quan tâm của toàn thể chúa công Tam Quốc Phán Xử chính thức ra mắt S11 - Lữ Mông để chào mừng toàn thể người chơi mới. Cụ thể

10h00 Ngày 12/10 Khai mở
S14 - Tôn Kiên

Để đồng hành cùng server mới Tam Quốc Phán Xử xin gửi tới toàn thể chúa công chuỗi sự kiện mở server 

  • Đua TOP Cấp Độ
  • Đua TOP Lực Chiến
  • Đua TOP Vòng Quay Tửu Quán
  • Quà Trưởng Thành
  • Đổi Quà Hạn Giờ
  • Nạp Liên Tục

Chi tiết xem tại đây