Tính năng Quá Quan Trảm Tướng

Chúa công thân mến!!!

Trong lịch sử tam quốc, sự kiện Võ Thánh Quan Vũ qua ải chém 6 tướng của Ngụy vô cùng lừng lẫy. Trong Tam Quốc Phán Xử tính năng Quá Quan Trảm Tướng khắc họa lại rõ nét sự kiện lịch sử này. ính năng qua quan trảm tướng sẽ mang lại cho Chúa Công rất nhiều lợi ích trên con đường thống nhất tam quốc. Với 15 cửa ải, mỗi cửa ải sẽ là 1 người chơi trong server hoặc đến từ server khác ( nói dối ), nếu đen đủi Chúa Công còn gặp phải cả đạo tặc giữa đường, tuy nhiên phần thưởng nhận được sẽ tương xứng với nỗ lực Chúa Công bỏ ra ( bạc, hảo phẩm, mảnh tướng, mảnh thần binh, nguyên liệu chế tạo đặc thù... ), rương vật phẩm nhận được có thể mở miễn phí hoặc mở số lượng lớn với giá giảm ưu đãi. Qua quan trảm tướng mỗi ngày có thể tham gia 2 lượt, từ lượt 2 có thể sử dụng tính năng quét nhanh.

Giao diện Trận Doanh

Giao diện tham chiến