Tính năng Leo Tháp - Thần Binh

Chúa công thân mến!

Để rèn luyện kỹ năng cũng như thể hiện sức mạnh của mình, chúa công có thể tham gia Leo Tháp để thu thập những nguyên liệu để nâng cấp thần bình cho những vị tướng của mình. Mỗi võ tướng sẽ có 1 vũ khí chuyên thuộc gọi là thần binh, mỗi thần binh có thể + cho võ tướng tối đa 7 chỉ số ( HP, tấn công, phòng thủ, lực, trí, mẫn, kháng hiệu ứng… ), thần binh gồm 7 cấp tiến giai ( tiến giai cần mảnh thần binh và trang bị tương ứng ) và 70 cấp cường hóa ( cường hóa cần nguyên liệu nhận được trong leo tháp như đá, gỗ, sắt và cường hóa thạch sơ trung cao ). Thần binh sẽ thay đổi hình dạng ở cấp tiến giai 4 và 7. Người chơi khi leo tháp sẽ gặp 1 số khó khăn vì cứ mỗi 5 tầng sẽ thay đổi quy tắc chiến đấu ( miễn dịch vật lý hoặc phép tương ứng ). Có 3 loại tháp dễ - khó - ác mộng để nhận cường hóa thạch sơ - trung - cao. Mỗi ngày được 1 lần quét tháp để nhận nguyên liệu, nâng cấp VIP có thể tăng số lần

Hệ thống Tháp chia làm Dễ-Khó-Ác Mộng

Mỗi loại tháp có 100 tầng

Hệ thống Thần Binh