Tính năng Mỏ Bạc

Chúa công thân mến!!!

Để tham gia chiến đấu và nâng cấp tướng cho mình, chúa công sẽ cần những tài nguyên như Xu, Bạc... để nâng cấp vị tướng của mình khỏe nhất. Một trong những tính năng hỗ trợ chúa công tìm kiếm thu thập Bạc chính là Mỏ Bạc, nơi có thể kiếm ra rất nhiều bạc phục vụ cho việc nâng cấp tướng cũng như trang bị của tướng. Vừa là tính năng khai thác tài nguyên vừa là tính năng pk giữa người chơi liên sv ( bốc phét ) với nhau. Khai thác mỏ có thể nhận được bạc, trang bị và hảo phẩm bất ngờ, số lượng tùy theo chiến lực của võ tướng giữ mỏ và 1 chút may mắn. Số lượng võ tướng giữ mỏ tăng dần theo cấp mỏ, thấp nhất là mỏ cấp 1 có 3 võ tướng bảo vệ, cao nhất là mỏ cấp 4 có 6 võ tướng bảo vệ. Cấp mỏ càng cao, khai thác thu lợi càng lớn, võ tướng càng khỏe thu lợi cũng càng lớn. Pk với người chơi khác có thể nhận được bạc, pk với người chơi khác quốc gia sẽ nhận thêm 20% bạc. Chúa Công khi bị cướp có thể đi báo thù để thu lại 1 phần bạc bị cướp đi. Lưu ý chăm sóc võ tướng bảo vệ mỏ thường xuyên, vì khi làm việc quá 8 tiếng sẽ bãi công trong 12 tiếng tiếp theo. Trong trường hợp các võ tướng đều bãi công, có thể sử dụng miễn chiến lệnh để không bị cướp bóc.

Giao diện tính năng