Tính năng Phi Tần

Chúa công thân mến!

Khi tham gia chiến đấu thường có hậu phương để hỗ trợ mỗi khi ra trận, hậu phương vững chắc sẽ giúp các chiến sĩ yên tâm chiến đấu. Trong Tam Quốc Phán Xử cũng vậy, Hậu Cung là nơi chúa công nghỉ ngơi, vui vẻ với các phi tần. Chúa công có thể sủng ái và tặng vật phẩm để tăng thêm thân mật giữa chúa công và phi tần. Độ thân mật càng cao sẽ cộng thêm nhiều chỉ số như Tấn Công, Phòng Ngự... cho chúa công khi tham gia chiến đấu.

Sủng ái có 2 Mốc sau mỗi mốc chúa công sẽ nhận thấy những thay đổi từ Phi Tần của mình. Đồng thời khi sủng ái sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm dùng tặng Phi Tần hoặc EXP....

Danh sách phi tần

Sủng ái phi tần