Tính năng Tập Kích

Chúa công thân mến!

Một trong những hoạt động vô cùng đặc sắc của Tam Quốc Phán Xử cạnh tranh giữa các thế lực với nhau. Tập Kích là tính năng vô cùng hấp dẫn. 

Thời gian: 20h00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

Hướng dẫn: 

  • Chỉ có thể sử dụng 10 võ tướng tham gia chiến đấu, 5 tiên phong 5 viện quân. Trong thời gian hoạt động không thể thay đổi
  • Mỗi trận chiến kết thúc căn cứ vào số lượng võ tướng còn sống để nhận sao năng lượng, sao năng lượng có thể đổi được BUFF hỗ trợ.
  • Sau mỗi 3 lần chiến đấu có thể tiến hành 1 lần thay đổi, có thể thay đổi cách xếp đội hình hoặc buff hỗ trợ
  • Sau mỗi trận chiến, công và thủ của võ tướng có thể giảm nhưng sau khi hồi sinh sẽ phục hồi bình thường
  • Chiến đấu dù thắng hay bại đều nhận được tích điểm
  • Chiến đấu kết thúc căn cứ vào xếp hạng tích điểm sẽ phát thưởng qua thư
  • Căn cứ vào xếp hạng tích điểm thế lực để phát thưởng xếp hạng thế lực

Giao diện chờ chiến