Fanpage
 
53171
 • 50.000 người

  Chúa công sẽ nhận được 100.000 Bạc, 5 Gà Nướng, 20 Huấn Luyện Đan và 5 EXP Đơn

 • 30.000 người

  Chúa công sẽ nhận được 50.000 Bạc, Kỹ Năng Thư, 10 Huấn Luyện Đan và 1 Lễ Bao Cấp 10

 • 10.000 người

  Chúa công sẽ nhận được 30.000 Bạc, 5 Cơm, 100 Uy Danh Bao Sơ và 100 Câu Ngọc

 • 5.000 người

  Chúa công sẽ nhận được 20.000 Bạc, 50 Linh Thạch, 100 Long Hồn và 1 Thỏ Ngọc

Quan Vũ

 • Sức
  Mạnh
 • Nhanh
  nhẹn
 • Trí
  Lực
 • Sinh
  Lực

Võ tướng hệ PHONG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •